Lærerintervju

Navn: Sjasmin Hoff Alder: 36 Fag: Engelsk, psykologi og mediefag. Erfaring: Jeg har jobbet som lærer ved ungdomsskole og videregående skole. I tillegg har jeg journalistbakgrunn, vært språkreiseleder i EF, har jobbet i fagnemnd for psykologi 2 i UDIR et par år og...

Uttalelse fra skolens styre

Vedrørende artikkelen i Vikingposten/Spaniaavisen den 27/4-21 om oppsagte lærere på DnsCB ønsker skolens stiftelsesstyre å informere om følgende: Lærerne Anne Anzjøen og Åse Nilsen forlot sin arbeidsplass uten noen som helst varsel eller begrunnelse. Grunnet sakens...

Skolemat for alle elever ved Den norske skole Costa Blanca

For å opprettholde konsentrasjon og læreevne trenger barn og ungdom sunn og godmat gjennom dagen. Dette skal være en likeverdig mulighet for alle elevene. Det er i dag kantinedrift ved skolen som forhåndsbetales hver 14. dag, men Covid-19situasjonen har dessverre...

Lokalt møte i sikkerhetsrådet

Denne uka har FNs sikkerhetsråd ved DnsCB diskutert atomavtalen mellom USA og Iran. Det gikk ikke stille for seg. Engasjementet i 1. klasse på studiespesialisering var stort da de tok på seg rollene som ulike delegater i et av verdens viktigste organer denne uka....

Lærerintervju

Navn: Siren Åse Alder: 37 år Fag: Norsk, spansk, samfunnsfag og historie Erfaring: Jeg har jobbet ni år som lærer både på videregående skole og i ungdomsskole. Hvorfor DnsCB?: Helt siden studietida har det vært en plan å jobbe i Spania. Det passet hele familien å søke...