Ledige lærerstillinger og stilling som miljøarbeider

Ledige lærerstillinger og stilling som miljøarbeider ved Den norske skole Costa Blanca – vikariat

Ledige stillinger i grunnskolen
På grunn av stor elevtallsvekst har skolen behov for to lærere i grunnskolen i 100% stilling. Vi ønsker
lærere med utdannelse og erfaring innenfor ulike fag på mellomtrinnet og ungdomsskolen. Den ene
stillingen blir tillagt funksjon som delt kontaktlærer i 5. trinn. Det er en fordel med spesialpedagogikk
i fagkretsen, samt erfaring med utfordrende adferd.

Ledig stilling som miljøarbeider
Vi har en ledig stilling i grunnskolen som miljøarbeider i 80%. Aktuell utdanning kan være
fagarbeider, barnevernspedagog, vernepleier, sosionom eller lignende. Miljøarbeider skal i samarbeid
med kontaktlærer/lærer ha medansvar for elevens/elevgruppens tilbud, – herunder planlegging av
tiltak og aktiviteter for elevene i tråd med læreplan og særskilte planer. Miljøarbeideren deltar i
omsorgsarbeidet for eleven, – herunder oppfølging av eleven i pauser/friminutt. Stillingen omfatter
også å inngå som medarbeider i SFO.

Vi tilbyr
Et godt arbeidsmiljø med godt kvalifiserte ansatte
Gode fasiliteter med moderne undervisningsbygg
Lønn etter KS minstelønnstabell
Muligheter til å være med å videreutvikle undervisningstilbudet ved skolen

Vi ønsker
Ansatte med vilje og evne til å samarbeide om elevenes læring
Lærere som har kompetanse i elevsentrert arbeid og inkludering av alle elever
Lærere med gode digitale ferdigheter
Lærere som går inn i skolens arbeid med fagfornyelsen med lyst og ståpåvilje
Aktuelle søkere vil bli innkalt til digitalt intervju

Om arbeidsgiveren
Den norske skole Costa Blanca er en privateid barne-, ungdoms – og videregående skole beliggende i
den idylliske kommunen Alfaz del Pi i Alicanteregionen på Costa Blanca-kysten i Spania. Skolen er
godkjent av norske og spanske myndigheter og følger norske læreplaner. Skolen er fulldelt, og har
godkjenning for 204 elever i grunnskolen, og 105 i den videregående skolen. Den videregående
skolen har programområdet studiespesialisering VG1 til VG3.

Søknadsfrist: snarest       —>  https://www.costablancaskole.com/soknader/stillingssoknad/