Hjem
Den norske skole Costa Blanca
Nyheter - oppdatert info - - Idag ved DnsCB

 

Søknad på skoleplasser for neste skoleår - 2015/2016

 

Det er fortsatt ledige plasser på videregående. Det er fremdeles mulig å søke skoleplass i grunnskolen.

Nå er det mulig å søke skoleplass for skoleåret 2015/2016. Du søker elektronisk fra skolens hjemmeside.

Informasjon om valg av programfag på studiespesialisering finner du her 

Programfag for skoleåret 2015/2016 finner du her

Informasjon om lån/stipend for elever i videregående

Skoleruta for 2014/2015 og skoleruta for 2015/2016

 

 

Ledige undervisningsstillinger i grunnskolen og videregående skole

Søknadsfristen er nå ute. Vi takker for en enorm søkning i år! Aktuelle søkere er kontaktet. Tilsettingsprosessen er nå ferdig.

 

 

Trafikkopplæring

 

 

2.trinnselevene var ivrige da de fikk trafikkopplæring

Se bilder

 

 

 

Jorda rundt på 80 minutter

 

 

Nå kan du se bilder fra forestillingen "Jorda rundt på 80 minutter"

Se bilder

 

 

 

Besøk fra Trinidad og Tobago

 

 

Tirsdag 7.4. fikk DnsCB besøk fra sin vennskapsskole fra Trinidad og Tobago

 

Se mer

 

 

5.klasse på tur

 

 

 

 

 

Ivrige tredjeklassinger

 

Mange ivrige 3.klassinger utfolder seg svært kreativt!

Se mer

 

 

 

Studenter på besøk

 

Skolen har hatt besøk av studenter fra HIBV. Se mer hva de gjorde sammen med elevene

Se mer

 

 

 

Angående tidligere utlysning av rektorjobb ved DnsCB

Jorid Skinnehaugen Myhre er ansatt som ny rektor når Knut Lithell går av ned pensjon 1/10 -2015. 
Jorid kommer fra rektorstilling i Hamar kommune.
Vi ønsker henne velkommen til vår skole og til vårt norske miljø på Costa Blanca.

Ellen Watkinson
(styreleder) "

 

 

 

 

Trafikkopplæring ved DnsCB

 

Tirsdag var det full trafikkopplæring i hallen ved DnsCB

Se mer

 

 

 

Uteskole

 

Hva skjedde når 3.trinn hadde uteskole?

Se mer

 

 

 

Ice-bucket challenge

Fredag 7.11 tok DnsCB utfordringa fra den norske klubben og gjennomførte sin versjon av ice-bucket-utfordringa. Rundt 400 euro ble samla inn til aksjonen for å bekjempe nervesykdommen ALS. Planinspektør Hege Vareide Augestad, teamleder i ungdomsskolen Eskild Bunes og elevrådsleder i grunnskolen Marcus Kvinge Aalen var de "heldige" som fikk vannet over seg.

Se film med "skummel lyd" fra seansen:

 

 

 

 

FN-dagen 24.10

24.10 er FN-dagen. Og den ble selvfølgelig markert ved DnsCB

Se mer

 

 

 

Rådgiving

 

Alle elever har rett til rådgiving. Hvordan oppfyller DnsCB det ?

Se mer

 

 

 

Det psykososiale læringsmiljøet ved DnsCB

 

Opplæringsloven § 9a–1 gir den enkelte elev en rett til et godt psykososialt miljø. Paragraf 9a-1 lyder: 
Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Hvordan oppfyller DnsCB dette?

Elevundersøkelsen blir i år gjennomført i første halvdel av november. Resultatene gjenomgås med elevene, lærerne og FAU

 

 

 

Trivselsledere

Også dette skoleåret satser skolen på trivselsledere

Se mer

 

 

 

Maleskole

 

Elever ved DnsCB (og andre) tilbys malerskole. Påmelding ved skolens kontor. Maleskolen foregår tirsdager, onsdager og torsdager fra kl.16:00

Se mer

 

 

 

Trafikkforholdene ved skolen

Hvor er det lurt å slippe av barna når man kjører dem til skolen ?

Se hvor

Skriv til foresatte og elever ved skolen den 16.01.14

 

 

Gaver til Alfas kommune

 

8. og 9. klassingene som har hatt valgfaget 'Innsats for andre' har gjort en formidabel innsats dette skoleåret. Her ser dere hva de to siste pengeinnsamlingen har resultert i. For den nette sum av 1500 euro, har vi kjøpt inn gaver til sosialkontoret til hjemkommunen vår.

Her er det bleier, melk, kakao og andre saker som vi håper kommer til god nytte for de som trenger en hjelpende hånd. Solidaritet er ikke lengre et ukjent begrep for våre elever.

 

 

 

Happy?

 

Se film laget av elever og med elever ved DnsCB

 

 

 

Hvor skal du henvende deg?

Litt informasjon om skolens sosiallærer, spesialpedagogisk koordinator, helsetilbudet i området og hva du skal gjøre hvis du ønsker vaksine til dine barn.

Les mer

 

 

 

Kantinedrift

Fra skoleåret 2013-2014 av har kantina fått ny drift ved DnsCB. Det er restauranten Ritz i Albir som står ansvarlig for kantinedriften. Kalde- og varme retter, drikke og frukt er blant tilbudet skolens elever kan benytte seg av kommende skoleår. Til meget hyggelige priser..

Se menyen denne uka

Se hjemmesiden til Ritz

 

 

Hva skjer rundt omkring ?

 

Nå kan du se hva som skjer av arrangementer, hvilke klubber og foreninger som fins i området - og mye mer !

Se her

 

Den norske skole Costa Blanca på Facebook

Den norske skole Costa Blanca har endelig kommet seg på facebook. Bli medlem !

 

 

site search by freefind advanced

Søker du i arkivet kan du finne nyheter og informasjon fra skolen over flere år.

 

Webmail for lærere ved DNSCB

iSkole.net

 Fronter

 


 


 

 

 
 
Postadresse : Riu Guadiana 14, Urb. El Oasis, 03580 Alfaz del Pi, SPANIA
Epost: costablancaskole@costablancaskole.com
Telefon: (00 34) 965 887 767
Telefaks: (00 34) 966 860 001